Publicatiestukken KVK

Sinds 2016 zijn micro-, kleine en middelgrote rechtspersonen verplicht om hun jaarverantwoording elektronisch te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Veel bedrijven vallen in die categorie. De opname in het handelsregister gebeurt via SBR (Standard Business Reporting). OVENDO is op de hoogte van de wettelijke vereisten die aan deze verplichting verbonden zijn en weet welke elektronische wegen bewandeld moeten worden. Als ondernemer kun je dit dus met een gerust hart aan ons overlaten.