Uw vragen over de NOW beantwoord ik graag

Dylan Helmich, jurist ondernemingsrecht

Veelgestelde vragen

NOW in het kort

Het doel van de NOW is het behoud van werkgelegenheid zelfs als er door de Corona crisis geen werk meer is in een bedrijf. De NOW biedt werkgevers een tegemoetkoming in de loonkosten bij een omzetverlies van meer dan 20% als gevolg van de Corona crisis. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Voorwaarde is dat in de periode waarover een tegemoetkoming wordt ontvangen, de werkgever geen werknemers mag ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen. De regeling is van toepassing op omzetverlies vanaf 1 maart 2020.

De NOW vervangt de regeling voor werktijdverkorting (wtv). De details van de regeling worden op dit moment uitgewerkt door het kabinet samen met het UWV. De vragen die we al wel kunnen beantwoorden, lees u hieronder:

 

Wat is het verschil tussen de NOW en de ingetrokken wtv?

De NOW kent andere voorwaarden dan de wtv-regeling. Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoetkomen en wil dit sneller doen dan binnen de ingetrokken wtv. Werkgevers kunnen onder de NOW een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Bij de wtv werd de werkgever achteraf gecompenseerd.

Het aanvraagproces is door loskoppeling van de wtv en WW sterk vereenvoudigd en er worden geen WW-rechten van werknemers opgesoupeerd. Daarnaast wordt in plaats van werkvermindering omzetverlies als criterium gebruikt. En om werkgevers snel duidelijkheid en zekerheid te bieden, hoeft onder de nieuwe regeling niet te worden aangetoond in welke mate de buitengewone omstandigheden hebben bijgedragen aan het omzetverlies.

 

Wat gebeurt er met mijn wtv-aanvraag?

Op het moment van het intrekken van de regeling werktijdverkorting waren er meer dan 50.000 nog af te handelen wtv-aanvragen voor meer dan 750.000 werknemers. Verleende toekenningen voor werktijdverkorting blijven van kracht. Als de werkgever na afloop daarvan verlenging wenst, kan hij een aanvraag indienen op basis van de NOW. Aanvragen voor de (ingetrokken) wtv-regeling waarop nog niet is beslist worden beschouwd als een aanvraag voor de NOW. Wel zal aanvullende informatie bij de indiener worden opgevraagd

 

Hoe snel wordt mijn aanvraag behandeld? Welke uitkering krijg ik op korte termijn?

De omstandigheden vragen om maatregelen op zeer korte termijn. Als een aanvraag in de bureaucratische molen terechtkomt zal dit voor veel bedrijven te laat zijn. Het UWV werkt er aan om zo snel mogelijk een loket te kunnen openen dat al ingediende (onder de oude wtv-regeling) en nog in te dienen aanvragen in behandeling kan nemen. De snelheid waarmee bedrijven geld krijgen is één van de belangrijkste elementen die meegenomen worden bij de vormgeving van de nieuwe regeling. Het UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot (in elk geval 80% van de definitieve tegemoetkoming) verstrekken. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest en wordt definitief afgerekend.

 

Wat is de definitieve hoogte van de tegemoetkoming onder de NOW?

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is, afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

 

  • Als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van de werkgever;
  • Als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van de werkgever;
  • Als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever;

 

Welke loondefinitie wordt gebruikt voor de bepaling van de tegemoetkoming in de NOW? Netto loon, bruto loon, bruto loon plus werkgeverbijdrage?

Dit is nog niet duidelijk en wordt uitgewerkt in definitieve regeling.

 

Geldt de NOW ook voor oproepkrachten?

De NOW is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals werknemers met een nulurencontract. De duur van het dienstverband is hier geen voorwaarde voor, mits de werkgever wel het loon doorbetaalt. Als de werkgever niet het loon doorbetaalt wordt hij niet gecompenseerd via de NOW. Het kabinet doet dan ook een oproep aan bedrijven om deze mensen in dienst te houden en het loon door te betalen voor de uren die zij eerder hebben gewerkt.

 

Geldt de NOW ook voor uitzendkrachten?

De NOW is ook van toepassing op de loonkosten voor uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding. De uitzendwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen en wordt gecompenseerd voor de loonkosten voor mensen die hij nog in dienst heeft. Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. Als de uitzendkracht door de opdrachtgever is ‘teruggestuurd’ en het uitzendbeding is ingeroepen, kan het uitzendbureau de uitzendkracht een tijdelijk contract voor de duur van de tegemoetkoming aanbieden

 

Geldt de NOW ook voor payrollkrachten?

De NOW is ook van toepassing op de loonkosten voor payrollkrachten. De payrollwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen en wordt gecompenseerd voor de loonkosten voor mensen die hij nog in dienst heeft. Voor payrollwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. Ingeleend personeel telt niet mee in de loonsom van het bedrijf waar de werkzaamheden worden verricht.

 

Geldt de NOW ook voor bedrijven die niet dicht hoeven, maar uit voorzorg dichtgaan?

Ja, deze werknemers komen in aanmerking voor de NOW.

 

Mijn bedrijf is wel open, maar heeft veel minder toeloop, kan ik een beroep doen op de NOW?

Ja, u komt in aanmerking voor de NOW.

NOW Check

Komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten? Doe hier de NOW check.

Doe de check >>

Ons team

Dylan Helmich

Jurist

0172 - 49 43 45

mr. Jeroen Thiele

Advocaat ondernemingsrecht

0172 - 49 43 45

mr. Jos van Bohemen

Advocaat arbeidsrecht

0172 - 42 71 94

mr. Jasper van de Graaf

Advocaat ondernemingsrecht

0172 - 49 43 45

mr. Matthijs Mulder

Advocaat ondernemingsrecht

0172 - 49 43 45

mr. Madhavi Nagessersing

Advocaat ondernemingsrecht

0172 - 49 43 45

mr. Sylvia van der Salm

Advocaat ondernemingsrecht

0172 - 49 43 45

Tips en tools

NOW check

Heeft het zin om uw zaak aan te melden? Controleer het hier. Doe de NOW check.

Doe de check arrow_forward
NOW calculator

Bereken hier de hoogte van uw tegemoetkoming (incl. voorschot).

Maak uw berekening arrow_forward
NOW aanvraag indienen

Vraag hier direct uw tegemoetkoming loonkosten aan

Dien aanvraag in arrow_forward